Om Andreas

Andreas Persson er spesialist i sexologisk rådgivning (NACS autorisasjon), psykiatrisk sykepleier og kjønnsviter.  Autorisasjon gir deg som klient trygghet for faglig dyktighet.

Ved siden av jobben som sexolog, har Andreas bred bakgrunn fra venerisk poliklinikk, helsestasjon for ungdom  og seksualmedisinsk senter.

Reklamer